Oferta

Nasza aktualna oferta

Aktualności

Lista najnowszych wpisów

Bóbr powrócił…

niedawno informowaliśmy, że spokój i cisza w Garczynie sprzyja przyrodzie. Pokazaliśmy zdjęcie powalonego przez bobra drzewa na kąpielisku. Zanim zdążyliśmy

czytaj więcej »

5 razy negatywni, czyli zdrowi

Przedstawiamy dla zainteresowanych schemat planu rozmieszczenia osób skierowanych do miejsca zbiorowej kwarantanny na terenie PCM Garczyn. Poczuwamy się również do

czytaj więcej »

Historia PCM Garczyn

Początki istnienia obozu w Garczynie wiążą się z 1928 rokiem. Tu w Garczynie z inicjatywy naczelnej komendantki płk Marii Wittek powstał ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy PWK, w którym odbywały się obozy instruktorskie i podinstruktorskie. Wybór samego miejsca na lokalizację obozów był nad wyraz słuszny. Prześliczne lasy, rybne jezioro i doskonałe warunki do kąpieli zachęcają do czynnego wypoczynku.

Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie zachowało swój charakter sportowo – obronny. W okresie wakacji odbywa się kilka obozów sportowych. Każdy z nich ma w programie dyscyplinę podstawową oraz dyscypliny uzupełniające, np. lekką atletykę, gry terenowe, kajakarstwo lub żeglarstwo, jazdę konną itp.

Wszyscy uczestnicy korzystają z basenu pływackiego, tzn. uczą się pływać, względnie doskonalą umiejętność pływania i mają możliwość zdobycia karty pływackiej. Wielu uczestników obozów sportowych po zakończeniu szkoły średniej kontynuowało naukę na uczelniach o profilu sportowym, startowało w klubach sportowych różnych kategorii w dyscyplinach trenowanych na obozie w Garczynie.

Z inicjatywy władz powiatu kościerskiego oraz niemieckiego miasta Marburg-Biedenkopf, otwarto ścieżkę „leśną przygodę” z atrakcyjną ścianką do górskiej wspinaczki. Te i inne formy zajęć z młodzieżą pozwalają na współpracę i kontakty naszej młodzieży z rówieśnikami z innych krajów. Ośrodek w Garczynie kontynuuje tradycje wychowania obronnego. Nadal organizowane są turnusy obozów PO (przysposobienie obronne) dla młodzieży szkół ponadpodstawowych naszego województwa.

Równocześnie przyjmuje się młodzież z innych stron naszego kraju na obozy przysposobienia obronnego. Są zgrupowania uczniów szkół o profilu wojskowym. Z Ośrodka od szeregu lat korzystają uczniowie z województwa lubelskiego.

Garczyn staje się centrum wypoczynku i szkolenia młodzieży z całego kraju i z zagranicy. Jest też obiektem zainteresowania władz, czego przykładem była wizyta Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w 2001 roku. Będąc gościem Ziemi Kościerskiej, zainaugurował tu akcję letnią. Aleksander Kwaśniewski był drugim, po Ignacym Mościckim prezydentem, który przyjechał na teren garczyńskiego ośrodka.

Władze samorządowe nie szczędzą wysiłku aby to miejsce przyjazne dla gości uczynić wygodnym i konkurencyjnym na rynku ofert turystycznych.

Materiały dodatkowe

Kliknij w wybrany tytuł, aby rozwinąć szczegóły.

Rys historyczny

„…Wczoraj wróciłam z Garczyna. Przecudne to miejsce zauroczyć potrafi chyba każdego. Wody, jeziora w swej kryształowej tafli pozwalają się bez końca przeglądać niebotycznym sosnom. Wszystko sprawia wrażenie obrazów z baśni, jakich słuchałam przed laty o borach i puszczach. Patrzeć tylko jak na drugim brzegu pojawi się zastęp wojów Chrobrego, albo mickiewiczowska świtezianka zaśpiewa na przecudnej wysepce garczyńskiego jeziora…”

Fragment listu Zofii Raweckiej uczestniczki Międzynarodowego Zlotu Skautów Wodnych jaki odbył się w Garczynie w 1932 roku jest doskonałą ilustracją miejsca, w którym znajduje się Powiatowe Centrum Młodzieży. Różne były koleje losu i historia Garczyna. Począwszy od lat międzywojennych organizowane tu były obozy Przysposobienia Wojskowego Kobiet i one to właśnie utrwaliły patriotyczno – obronny charakter tego miejsca. Garczyn był kuźnią najbardziej prawych postaw obywatelskich tak w czasach wojny jak i w okresie powojennym. Każdy, kto choć raz był w tym miejscu na zawsze pozostaje mu wiernym. Tysiące młodych ludzi, uczestników obozów sportowych, obronnych, pożarniczych, żeglarskich, motorowodnych, sanitarnych i innych wspominają swój pobyt w Garczynie z wielkim sentymentem jako szkołę patriotyzmu, sprawności fizycznej i przyjaźni.

W 1928 roku z inicjatywy płk Marii Wittek na terenie Garczyna został zorganizowany pierwszy obóz PWK. Odtąd nieprzerwanie do wybuchu II wojny światowej odbywały się tu szkolenia wojskowe dziewcząt z całej Polski. Wykarczowano kilka hektarów lasu i zbudowano drewniane domki mieszkalne, z których dwa zachowały się do chwili obecnej.

Władze oświatowe II Rzeczypospolitej przywiązały ogromną wagę do wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży i historia obozów PWK jest tego dobitnym przykładem. Wojna przerwała tę rodzącą się tradycję Garczyna. W czasie okupacji postawa dziewcząt, które przeszły przez Garczyńskie obozy, pokazała jak skuteczne było wychowanie w ramach PWK. Większość z nich aktywnie uczestniczyła w ruchu oporu, wiele w walce straciło życie, a te które przeżyły, najczęściej stanowią żywy przykład poświęcenia się dla Ojczyzny.

W czasie wojny Garczyn wykorzystywali Niemcy dla własnych celów wojennych, w tym na czasowe przetrzymywanie w nim Kaszubów przesiedlanych później do obozów koncentracyjnych lub do Generalnej Guberni. Z kolei władze PRL początkowo przeznaczały teren Ośrodka w Garczynie na szkolenie junaków organizacji Służba Polsce.

W 1953 roku teren Ośrodka został przekazany władzom oświatowym i odtąd nieprzerwanie stanowi bazę szkoleń sportowo-obronnych. Równocześnie stał się, placówką koedukacyjną. Organem założycielskim dla Ośrodka do 31.12.1998 roku było Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Od 1 stycznia 1999 roku stał się jedną z placówek Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, którą w roku 2004 przemianowano na zespół placówek oświatowo-wychowawczych pod nazwą Powiatowe Centrum Młodzieży.

Symbolem bogatej tradycji obecnego PCM jest imię Patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Oznaką zewnętrzną tożsamości Garczyńskiej placówki jest charakterystyczne logo nawiązujące do jego wojskowej patriotycznej tradycji.

Bogatą dokumentację tradycji Garczyna zgromadzono w Izbie Historii. Zawiera ona bogaty materiał fotograficzny, rękopiśmienny, czasopiśmienniczy, kronikarski i inny. Na temat historii placówki w Garczynie napisano też dwie prace magisterskie.

Liczący prawie 80 lat Ośrodek w dalszym ciągu zachwyca swym klimatem. Organizowane są tu kolejne edycje spotkań osób, które znają to miejsce, a także przyjeżdżają wciąż nowi „Garczyniacy”. Cele edukacji patriotycznej i obywatelskiej przeplatają się z elementami wychowania w zakresie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, ekologii czy wreszcie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz nabywania szeregu umiejętności jak chociażby zasad udzielania pierwszej pomocy, żeglowania, pływania itp.

Dzisiejszy Garczyn to przede wszystkim duże perspektywy dla nowych pomysłów oraz inicjatyw. Dalekosiężne plany zakładają wybudowanie kompleksu rekreacyjno-sportowego składającego się z hali sportowej oraz zaplecza hotelowego dającego możliwość organizowania obozów sportowych głównie w oparciu o przystań wodną dobrze wyposażoną w sprzęt pływający.

Dla Garczyna przyszłością także jest szeroko pojęta rekreacja, gdyż nigdzie tak jak tu nie spotka się tylu grzybów w lesie, ryb w jeziorze i tak ciekawych przyrodniczo szlaków pieszych i tras rowerowych. Na dodatek wyjątkowy klimat tego miejsca powoduje, że ludzie tu przebywający okazują sobie wiele dowodów sympatii i serdeczności.

Powiatowe Centrum Młodzieży powstało na bazie Młodzieżowego Domu Kultury w Kościerzynie oraz Powiatowego Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego w Garczynie. W efekcie główną siedzibą stała się baza w Garczynie.

Nie trzeba jechać na biegun południowy,
by przeżyć wyprawę życia.

Przygoda jest w każdym z nas, wystarczy znaleźć odpowiednie miejsce, by ją uwolnić.

 

 Podaj swój numer telefonu,
a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!

© 2020 pcmgarczyn.pl  |  Polityka Prywatności