Główny specjalista ds. promocji – wybrany

W drodze konkursu na stanowisko Głównego specjalisty ds. promocji w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie został wybrany Pan Krzysztof Strzelecki, który posiada odpowiednie kompetencje i umiejętności do objęcia tego stanowiska.

Krzysztof Strzelecki posiada dwunastoletnie doświadczenie w pracy dydaktyczno-naukowej w szkolnictwie wyższym. W 2013 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografii. Przez cztery lata, na stanowisku adiunkta, skutecznie kierował Pracownią Kartografii i Geoinformacji w Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Równocześnie rozwijał swoje kompetencje zawodowe w branży marketingu, które rozpoczął już od 2005 roku, zarówno dla instytucji państwowych, jak i prywatnych firm. Od 2009 roku specjalizuje się w promowaniu i zarządzaniu systemem publikacji online dla czasopism naukowych.

Pan Krzysztof Strzelecki pełni również funkcję rzecznika prasowego PCM w Garczynie.