Nowy dyrektor Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie

Od 1 października 2019 r. dyrektorem placówki jest Wiesław Baryła – doświadczony nauczyciel, samorządowiec i menager.

Pracował w latach 1982 – 2002 jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Raduniu i Łubianie oraz jako dyrektor w Szkole Podstawowej w Wielkim Podlesiu i Łubianie.

W latach 1992 – 2009 radny Gminy Kościerzyna i Powiatu Kościerskiego oraz Wicestarosta i Starosta Kościerski.

Od roku 2009 zarządzał min. obiektem AQUA Centrum w Kościerzynie, Pomorskim Inkubatorem Przedsiębiorczości w Kartuzach i Kościerzynie, zakładem przemysłowym i kilkoma obiektami turystycznymi – głównie jako przedsiębiorca prywatny.

We wrześniu 2019 r. wygrał konkurs i został powołany na dyrektora Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie na 5-letnią kadencję.

Kolejny udany dzień kolonii za nami

Kolejny udany dzień kolonii za nami. Mnóstwo atrakcji, choć czasem opatrzonych bólem, potem, otarciami i kilkoma siniakami. Pomimo wszystko zajęcia z Paintball należy uznać za udane, a ofiary… no cóż w każdej bitwie się zdarzą. ? Wieczorne występy podczas konkursu Mam Talent podobały się wszystkim. Kolejny raz młodzież udowodniła, że warto na nich postawić i im zaufać. Teraz odpoczywamy i ładujemy baterie na jutro. A jutro? Jutro będzie się działo!