5 razy negatywni, czyli zdrowi

Przedstawiamy dla zainteresowanych schemat planu rozmieszczenia osób skierowanych do miejsca zbiorowej kwarantanny na terenie PCM Garczyn. Poczuwamy się również do poinformowania, iż u pięciu dotychczas skierowanych osób wyniki testu na obecność koronawirusa były negatywne, czyli są zdrowi i opuścili już Centrum. Aktualnie przebywają trzy osoby skierowane do kwarantanny.

Wszystko świadczy o tym, że miejsce takie jak nasze jest potrzebne. Są dowodem na to, że zasady społecznego izolowania zdają egzamin oraz zmniejszają ryzyko zakażenia.